O nas

prezes

Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
jest stowarzyszeniem integrującym ekonomistów teoretyków i praktyków wszystkich pokoleń.

Naszą misją, jest oddziaływanie na społeczny i gospodarczy rozwój kraju oraz regionu poprzez:

– upowszechnianie dorobku nauk ekonomicznych,
– inspirowanie działalności naukowej i naukowych dyskusji,
– działania edukacyjne, eksperckie i opiniotwórcze,
– oddziaływanie na środowiska naukowe, biznesowe, menedżerskie, młodzieżowe oraz na polityków.

 

Szczególne miejsce w naszej działalności przypada edukacji ekonomicznej oraz szerokiej współpracy z młodymi ekonomistami – młodzieżą licealną i akademicką.

Organizujemy kursy i szkolenia z zakresu szeroko pojmowanej wiedzy ekonomicznej.
Rozwijamy też współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie ważnych problemów rozwoju kraju oraz regionu gdańskiego.

Kontynuując dzieło naszych wielkich poprzedników realizujemy misję specjalną upowszechniając wiedzę dotyczącą gospodarowania na morzu i w regionie nadmorskim.

Zapraszamy do konstruktywnej współpracy

prof. dr hab. Danuta Rucińska
Prezes Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego