Działalność

Działalność statutowa

Działalność statutowa obejmuje m.in.:
 
     • Organizację konferencji, seminariów i spotkań dyskusyjnych.
     • Organizację Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Konkursów Prac Magisterskich i Licencjackich.
     • Prace związane z członkostwem w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Gdańsku (przyjmowanie deklaracji, wydawanie legitymacji, windykacja składek).
     • Administrowanie nieruchomością- Domem Ekonomisty (wynajem pomieszczeń biurowych i sal wykładowych).
     • Koordynację wydawanych publikacji.

 

Działalność szkoleniowo-doradcza

 
Działalność szkoleniowo-doradcza obejmuje m.in.:
 
 • Organizację i realizację kursów finansowanych ze środków publicznych w odpowiedzi na przetargi i zapytania cenowe.
 • Realizację szkoleń otwartych, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i kwalifikacji z danej tematyki, skierowanych do klientów indywidualnych, pracowników firm czy administracji publicznej.
 • Badanie potrzeb szkoleniowych w firmach, przedsiębiorstwach, organizacjach.
 • Realizację szkoleń zamkniętych, dedykowanych pracownikom konkretnego przedsiębiorstwa czy organizacji.
 • Analizę projektów szkoleniowych na podstawie ewaluacji realizowanych kursów.
 • Pracę nad metodologią zwiększania efektywności przeprowadzanych szkoleń.

Działalność projektowa

Działalność projektowa obejmuje m.in.:
 • Realizację projektów o charakterze szkoleniowo-doradczym, informacyjnym, promocyjnym.
 • Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w ramach środków unijnych, zadań zlecanych przez Ministerstwa oraz innych grantów.
 • Ewaluacja działań projektowych pod kątem jakości i trafności realizowanych działań.

kontakt