Członkostwo w PTE

Członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Zgodnie ze  Statutem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego członków dzielimy na:

  • Zwyczajnych – osoby fizyczne – obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadający wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne, uczący się lub studiujący na kierunkach ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych lub wyższych, a także osoba wykonująca funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej.
  • Wspierających – osoby prawne, organizacje lub instytucje, które zadeklarują dowolną kwotę poparcia finansowego dla Towarzystwa.
  • Honorowych – godność ta jest nadawana osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i rozwoju nauk ekonomicznych lub dla gospodarki narodowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz firmy do zapoznania się z wyciągiem ze statutu.

Przy PTE w Gdańsku działa również Klub Młodego Ekonomisty – zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Informujemy, iż składka członka zwyczajnego na 2015 r. wynosi  24 zł (50% zniżki dla emerytów – 12 zł).

Płatności należy dokonać na konto City Handlowy Oddział w Gdańsku nr 03103016540000000055092201.

Składka dla członka wspierającego stanowi dobrowolnie zadeklarowaną kwotę.

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

Dla osób chcących wstąpić do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku zamieszczamy DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ

Wypełniony formularz można wysyłać:
1. e-mailem na adres:
2. tel./fax: (0-58) 301-52-46
3. pocztą: ul. Długi Targ 46/47 80-830 Gdańsk

W przypadku wysłania deklaracji mailem lub faksem, prosimy o dostarczenie oryginału w późniejszym terminie (osobiście lub listownie).