Klub Młodego Ekonomisty

Integralną częścią Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku jest Klub Młodego Ekonomisty. Skupia on wszystkich ekonomistów, którzy znajdują się na wczesnym etapie swojego rozwoju zawodowego i naukowego, jednocześnie zaś chcą realizować ideę współpracy między środowiskami. Klub zrzesza zatem młodych pracowników naukowych, dydaktyków ekonomii, przedstawicieli biznesu a także doktorantów i studentów ekonomii, których celem jest budowanie i rozpowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej.

Cel ten realizowany jest poprzez regularną wspólną aktywność w formie organizacji spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji naukowych. Ambicją członków Klubu Młodego Ekonomisty jest również projektowanie oraz realizacja projektów o charakterze badawczym, które przyczynią się do zwiększenia poziomu zrozumienia społecznego zjawisk ekonomicznych, a jednocześnie stanowić będą okazję do rozwoju zawodowego dla członków Klubu.

W kręgu zainteresowań członków Klubu Młodego Ekonomisty znajduje się wiele problemów o charakterze stricte ekonomicznym, jak też o charakterze interdyscyplinarnym. Niektóre z najistotniejszych zagadnień, które badane są przez członków to: problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, praca i pracownicy we współczesnej gospodarce, międzynarodowy rynek towarów, usług, i kapitału, transport w ujęciu systemowym i gałęziowym, a także wykorzystanie metod ilościowych w ekonomii i praktyce biznesu.

Klub Młodego Ekonomisty stanowić ma platformę rozwoju dla wszystkich ekonomistów, którzy poprzez współpracę ze specjalistami z wszystkich branż chcą budować swoją wspólną pozycję na rynku pracy w Polsce i za granicą. Wszystkich młodych ekonomistów, którym ta idea wydaje się być bliska zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w działalności naszego Klubu.

Przewodniczący Klubu Młodego Ekonomisty
Dr Michał Suchanek
E:mail m.suchanek@gdansk.pte.pl

 

Publikacje:

 

p11. Konkurencyjność a wyzwania współczesnej gospodarki, praca zbiorowa pod redakcją T. Nowosielskiego, Materiały konferencyjne Klubu Młodego Ekonomisty przy PTE, PTE, Gdańsk 2001 p22. Wybrane problemy teorii i funkcjonowania rynku pracy, praca zbiorowa pod redakcją B. Majeckiej i T. Nowosielskiego. PTE, Gdańsk 2004.
p33. Województwo pomorskie w zintegrowanej Europie, praca zbiorowa pod redakcją E. Ignaciuk i J. Stefaniak. PTE, Gdańsk 2006. p44. Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, pod redakcją Joanny Frycy i Dagmary Wach, PTE, Gdańsk 2007.
p55. Innowacyjne Przedsiębiorstwa- Standard XXI wieku, pod redakcją Joanny Frycy i Tomasza Nowosielskiego, Gdańsk 2011 publikacja6. Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki pod redakcją naukową Hanny Klimek i Tomasza Nowosielskiego, Gdańsk 2013

7. Optymalna alokacja w systemach gospodarczych i gospodarujących pod redakcją naukową Andrzeja Letkiewicza i Michała Suchanka

Publikacja 2015 8. Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej pod redakcją naukową Beaty Majeckiej i Małgorzaty Jarockiej