Konkursy

***

Przedstawiamy sylwetkę laureatki XX Konkursu Prac Magisterskich

Kwestionariusz Patrycja Miotk

***

Dnia 22.03.2017 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku odbyła się uroczystość finałowa XX edycji Konkursu Prac Magisterskich oraz XIII edycji Konkursu Prac Licencjackich.

Laureatom konkursów i promotorom zwycięskich prac wręczono dyplomy oraz nagrody ufundowane przez patronów honorowych – Miasto Gdańsk, Urząd Marszałkowski, a także wyłącznego partnera Konkursów: PKS Gdańsk – Oliwa S.A.

finał XX KPM  laureaci KPM KPL 2017  finał XX KPM 1

Składamy serdeczne gratulacje!

PTE (16) PTE (19) PTE (34) PTE (37) PTE (41) PTE (43) PTE (48) PTE (55) PTE (58) PTE (60) PTE (66) PTE (90) PTE (95) PTE (102) PTE (106) PTE (107) PTE (108) PTE (109)

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku z przyjemnością informuje, iż została rozstrzygnięta jubileuszowa XX edycja Konkursu Prac Magisterskich oraz XIII edycja Konkursu Prac Licencjackich za rok 2016.

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XX edycji Konkursu Prac Magisterskich:

 1. Pani Patrycji Miotk – praca nt. „FUZJE I PRZEJĘCIA A EFEKTYWNOŚĆ ORAZ KREOWANIE WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO”
  Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych.

 Ponadto wyróżnienia przyznano:

 1. Panu Krystianowi Elgertowi – praca nt. ,,FUNKCJONOWANIE WIRTUALNYCH SYSTEMÓW MONETARNYCH”.
  Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych.
 2. Panu Jakubowi Kwiatkowskiemu – praca nt. „KONWERGENCJA TECHNOLOGICZNA POLSKI I GRUPY WYSZEHRADZKIEJ DO ŚWIATOWEJ GRANICY TECHNOLOGICZNEJ”

Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Zielińskiej – Głębockiej, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej

 

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XIII edycji Konkursu Prac Licencjackich:

 1. Panu Jakubowi Pszczole – praca nt.
  „KONKURENCYJNOŚĆ OBSZARU METROPOLITALNEGO GDAŃSK – GDYNIA – SOPOT W ROZWOJU CENTRÓW SSC/BPO W TRÓJMIEŚCIE”.
  Praca napisana pod kierunkiem dr Jędrzeja Strumiłło, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

 1. Pani Annie Kurkowskiej – praca nt. ,,ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW KAIZEN I LEAN MANAGEMENT W CELU DOSKONALENIA JAKOŚCI GDYŃSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

Praca napisana pod kierunkiem dr inż. Ewy Malinowskiej, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

 1. Pani Natalii Latocha – praca nt. ,,ISTOTA KORUPCJI ORAZ METODY WALKI Z TYM ZJAWISKIEM W POLSCE I NA ŚWIECIE”

Praca napisana pod kierunkiem dr Piotra Lizakowskiego, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,  Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

                                        prace     kapituła

Wszystkim serdecznie gratulujemy. 
Dziękujemy za zainteresowanie konkursem. Jednocześnie zapraszamy do udziału w następnych edycjach.

*****

 

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH ORAZ

PRAC LICENCJACKICH

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE I INNOWACYJNOŚĆ W GOSPODARCE

AktualnościWyniki poprzedniej edycjiRegulaminy Konkursów

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pragnie zaprosić do udziału w jubileuszowej, XX edycji Konkursu Prac Magisterskich im. prof. Lucjana Hofmana oraz XIII edycji Konkursu Prac Licencjackich.

licencjat PKS mały

Spośród nadesłanych do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku prac magisterskich i licencjackich, Kapituła Konkursowa, w której zasiadają profesorowie wyższych uczelni z terenu Trójmiasta, wyłoni te, które będzie można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSACH!

Prace w wersji papierowej i elektronicznej z opinią promotora i recenzją oraz adresem autora należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia br. na adres:

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, ul. Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk

z dopiskiem: Konkurs Prac Magisterskich lub Licencjackich.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku, tel. 58 301-52-46, e-mail: biuro@gdansk.pte.pl.

patronaty i partner

www.gdansk.pl

***

Dnia 23.03.2016r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom XIX edycji Konkursu Prac Magisterskich oraz XII edycji Konkursu Prac Licencjackich.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku z przyjemnością informuje, iż została rozstrzygnięta XIX edycja Konkursu Prac Magisterskich oraz XII edycja Konkursu Prac Licencjackich za rok 2015.

Kapituła Konkursowa przyznała wyjątkowo dwie główne nagrody w XIX edycji Konkursu Prac Magisterskich:

1. Pani Natalii Ortmann – praca nt.
,,WPŁYW WPROWADZENIA PODATKU KATASTRALNEGO NA OBCIĄŻENIA FISKALNE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI”
Praca napisana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Rymarzak, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania.

2. Panu Aleksandrowi Jagiełło – praca nt.

„BADANIA MARKETINGOWE JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA JAKOŚCI USŁUG NA PRZYKŁADZIE ZKM W GDYNI”

Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgierda Wyszomirskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

Ponadto wyróżnienie przyznano:

1. Pani Michalinie Filipkowskiej – praca nt.
,,ETYKA I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW I INSTYTUCJI RYNKU KAPITAŁOWEGO”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

 

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XII edycji Konkursu Prac Licencjackich:

1. Panu Krzysztofowi Lipko – praca nt.
„CROWDFUNDING JAKO ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA KAPITAŁU”.
Praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak-Neider, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

1. Pani Joannie Topka – praca nt.
,,PROCEDER PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY NA ŚWIECIE I W POLSCE”
Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza,  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

2. Panu Piotrowi Błaszkiewicz – praca nt.
,,POPYT NA KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ W POLSCE W LATACH 1993-2013 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Sabiny Nowak, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy za zainteresowanie konkursem. Jednocześnie zapraszamy do udziału w następnych edycjach.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

***

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
zaprasza do udziału
w
XIX edycji Konkursu Prac Magisterskich
i
XII edycji Konkursu Prac Licencjackich.

 

Ogłoszone w dniu 21 października 2015 r. konkursy dotyczą prac dyplomowych,
wypromowanych w publicznych i niepublicznych  uczelniach woj. pomorskiego w roku
akademickim 2014/2015,

dotyczących współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności

oraz ich wpływu na rozwój Pomorza.

Kapituła Konkursowa, w której zasiadają profesorowie trójmiejskich uczelni,

wyłoni prace najlepsze, nieszablonowe i przełamujące tradycyjne schematy rozwiązywania problemów.

Najlepsze prace magisterskie zostaną uhonorowane

nagrodą im. Lucjana Hofmana,

profesora Uniwersytetu Gdańskiego

i

Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku w latach 1983-1993.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursach
Promotorów
wszystkich, pomorskich uczelni.

Prosimy o nadsyłanie prac w wersji papierowej i elektronicznej

wraz z opinią Promotora oraz adresem Autora

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2015r.

na adres:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, ul. Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk

z dopiskiem: Konkurs Prac Magisterskich lub Konkurs Prac Licencjackich.

Szczegółowe informacje:

Biuro PTE Oddział Gdańsk

tel. (58) 301-52-46 lub e-mail: biuro@gdansk.pte.pl .

 


 

 

Dnia 25.03.2015r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom XVIII edycji Konkursu Prac Magisterskich oraz XI edycji Konkursu Prac Licencjackich.


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku z przyjemnością informuje, iż została rozstrzygnięta XVIII edycja Konkursu Prac Magisterskich oraz XI edycja Konkursu Prac Licencjackich za rok 2014.

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XVIII edycji Konkursu Prac Magisterskich:

1. Pani Wioletcie Dejk – praca nt.
,,Wysoczyzna Kaszubska w zasięgu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej”.
Praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Olgierda Wyszomirskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

1. Panu Piotrowi Bolc- praca nt.
,,Instrumenty kształtowania strategii podatkowej w zakresie podatku dochodowego małych przedsiębiorstw”.
Praca napisana pod kierunkiem prof. UG dr hab. Henryka Ćwiklińskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

2. Panu Markowi Tymeckiemu- praca nt.
,,Usługi doradztwa finansowego dla gospodarstw domowych w Polsce”.
Praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak – Neider, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XI edycji Konkursu Prac Licencjackich:

1. Panu Mateuszowi Ćwiklińskiemu- praca nt.
,,Analiza polskiego rynku funduszy inwestycyjnych na tle krajów europejskich”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

1. Pani Marcie Nowak- praca nt.
,,Finansowanie nieruchomości w Polsce z wykorzystaniem programów <<Rodzina na swoim>> i <<Mieszkanie dla młodych>>”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Magdaleny Mosionek – Szweda, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

2. Pani Natalii Węgrzyn- praca nt.
,,Terminy zapłaty w transakcjach handlowych w Unii Europejskiej”.
Praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak – Neider, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

Wszystkim serdecznie gratulujemy. O uroczystości wręczenia nagród poinformujemy osobiście.
Dziękujemy za zainteresowanie konkursem. Jednocześnie zapraszamy do udziału w następnych edycjach.

 

 

***