Informacje ogólne / kalendarium

XXX OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

owe

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku uprzejmie informuje, iż rozpoczęła się kolejna XXX edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem: Państwo a gospodarka. Honorowy patronat nad XXX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.

W celu dokonania zgłoszenia szkoły należy wypełnić elektroniczny formularz, dostępny na stronie http://owe.pte.pl/zgloszenie-udzialu.html, a następnie podpisaną i postemplowaną kartę zgłoszenia przesłać faxem lub priorytetowym listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2016 r. na adres:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk.

Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest edukacja ekonomiczna młodzieży, pogłębianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowych zawodów, przy czym zawody I i II stopnia (szkolne i okręgowe) zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, natomiast zawody III stopnia (centralne) będą miały formę zarówno pisemną, jak i ustną.

Zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w szkołach na terenie całego kraju 9 listopada 2016 r. Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się 13 stycznia 2017 r. w 17 Komitetach Okręgowych powołanych przy oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski. Zawody III stopnia (centralne) odbędą się 1 i 2 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku koło Warszawy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem: telefonicznie pod nr (58) 301-52-46 lub e-mailowo: gdansk.owe@pte.pl