Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Miejsce:

Gdańsk

Cena:

Koszt szkolenia dla jednej osoby to 419.00 zł brutto.

Promocja: w przypadku zapisu do 29 września – koszt szkolenia dla jednej osoby to 389.00,- zł brutto

Materiały:
 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych ( skrypt,teczka, długopis).
 • Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia (kawa, herbata, ciastka).
 • Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, praktyk z zakresu prawa pracy.
Liczba miejsc:

10

Program

 • czas pracy w roku 2017 w przepisach
 • pojęcia i dokumenty związane z czasem pracy
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • zasady i schematy planowania czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych- rozliczanie
 • praca w soboty, niedziele i święta- sposoby rekompensowania
 • podróż służbowa
 • rozliczanie pracowników jedno i wielozmianowych
 • rejestr czasu pracy w praktyce
 • sesja pytań i odpowiedzi

Wróć