Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Terminy zajęć:

 • 21-22.10.2017
 • 28-29.10.2017
 • 4-5.11.2017
 • 18-19.11.2017
 • 25-26.11.2017
 • 2-3.12.2017

Szkolenie trwa 120 godzin lekcyjnych

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), Sala numer 34

Cena:

Promocja: w przypadku zapisu do 29 września – koszt szkolenia dla jednej osoby to 1599,- zł brutto – 100 zł zniżki! – po tym terminie koszt udziału jednej osoby to 1699 zł

Materiały:

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych, Kodeks Pracy, Informator kadrowy, wzory umów, wzór teczki osobowej, przykładowe ćwiczenia rozliczeń składek oraz płytę CD z prezentacjami trenerów.

Podczas warsztatów komputerowych każdy z uczestników ma do dyspozycji własne stanowisko pracy.

Egzamin:

Po każdym module przewidziany jest egzamin potwierdzający uzyskane kwalifikacje Kadrowo – Płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:

 • Specjalista ds. Kadr – (kod zawodu 242307)
 • Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)
Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) oraz certyfikat z kodami zawodu: Specjalista ds. Kadr - (kod zawodu 242307), Specjalista ds. Wynagrodzeń - (kod zawodu 242310)
Liczba miejsc:

8

Opis szkolenia

Certyfikowany kurs weekendowy

Program

Kurs kadrowo-płacowy skierowany jest zarówno do osób, które mają doświadczenie związane z kadrami i płacami i chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz tych, którzy które dopiero planują podjęcie pracy w tym zakresie.

Zajęcia praktyczne - poza wiedzą teoretyczną, uczestnicy mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności, w szczególności w zakresie rozliczania czasu pracy w różnych systemach oraz naliczania wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń.

Szkolenia realizowane są w małych grupach, co zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Wykładowcy to wykwalifikowana kadra Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, praktycy z zakresu kadr i płac oraz specjaliści w obsłudze programów komputerowych koniecznych w pracy kadrowo-płacowej.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku posiada akredytację Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie prowadzenia kadr i płac.

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA

 • Moduł kadrowy
 • Moduł płacowy
 • Obsługa programu Symfonia Kadry i Płace
 • Obsługa programu Płatnik

Wróć