Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie rozpoczyna się 17.02.2018 a kończy 18.03.2018

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), w sali 34, w godzinach 9:00-17:00

Miejsce:

Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), w sali 34.

Cena:

Promocja: w przypadku zapisu do 31 stycznia – koszt szkolenia dla jednej osoby to 1599,- zł brutto

Materiały:

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych, podręcznik, skrypt szkoleniowy, przykładowe ćwiczenia oraz płytę CD z prezentacjami trenerów. Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkoleń (kawa, herbata). Podczas warsztatów komputerowych każdy z uczestników ma do dyspozycji własne stanowisko pracy.

Egzamin:

Wykładowcy to wykwalifikowana kadra Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, praktycy z zakresu księgowości oraz specjaliści w obsłudze programów komputerowych koniecznych w pracy księgowego.Po każdym module przewidziany jest egzamin potwierdzający uzyskane kwalifikacje księgowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:

Księgowy – 331301

 Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) oraz certyfikat z kodem zawodu.

 

Liczba miejsc:

5 wolnych miejsc

Opis szkolenia

Certyfikowany kurs weekendowy

Wróć