Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

6 godzin zegarowych, w godzinach 09:00-15:00

Miejsce:

Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu).

Cena:

Koszt szkolenia dla jednej osoby to 420.00 zł brutto

Promocja: w przypadku zapisu do 18.09.17 - koszt szkolenia dla jednej osoby to 370.00 zł brutto 

Materiały:

Każdy uczestnik otrzymuje zestaw materiałów przygotowanych przez trenera.

Liczba miejsc:

8

Program

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie teoretyczne:

 • aktualny stan prawny w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…)
 • terminologia ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • prawa osób, których dotyczą dane osobowe, a zasady ochrony danych osobowych 
  i obowiązki ADO (udostępnianie, powierzanie przetwarzania, obowiązek informacyjny 
  i korekcyjny, adekwatność, poprawność i związanie z celem, transfer danych do państw trzecich)
 • obowiązek organizacyjno – techniczny, struktura organizacyjna, osoby zaangażowane 
  w system ochrony danych, zarządzanie zasobami ludzkimi w bezpieczeństwie informacji, „dobre praktyki”, obowiązek rejestracyjny.

2. Praktyczne opracowanie Polityki bezpieczeństwa i pozostałej dokumentacji struktura i metodologia dokumentacji

3. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych; wybrane zagadnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego 
z przykładami incydentów i analizą ryzyka.

4. Pozostałe rejestry i ewidencje:

 • rejestr osób zapoznanych z przepisami bezpieczeństwa informacji (dopuszczonych 
  do przetwarzania danych osobowych)
 • rejestr oświadczeń i zobowiązań do zachowania danych w poufności oraz przestrzegania Polityki bezpieczeństwa informacji i pozostałych procedur bezpieczeństwa informacji
 • rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • rejestr udostępnień danych osobowych
 • rejestr umów powierzenia danych osobowych
 • wykaz zbiorów danych osobowych, systemów i powiązań między zbiorami i systemami informatycznymi (wewnętrzny rejestr zbiorów danych osobowych)
 • wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych
 • rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
 • schemat organizacji zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych
 • rejestry wydanych pozwoleń na zapis danych na nośnikach optycznych/ USB 
  z uwzględnieniem narzędzi kryptograficznych

5. Audyty, przeglądy i kontrola zgodności PB; aktualizacje i korekty Polityki bezpieczeństwa

6.Sesja Q&A (indywidualne konsultacje z trenerem)

 

Wróć