Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

27.11.2017, godz. 10:00-15:00

Miejsce:

Gdańsk, Długi Targ 46/47, Dom Ekonomisty

Cena:

Koszt udziału w seminarium: 330 zł brutto(promocja: przy dokonaniu zgłoszenia do 31 października : koszt udziału dla jednej osoby to 269zł brutto); koszt szkolenia obejmuje udział w seminarium, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową

Materiały:

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych.

Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)

Liczba miejsc:

10

Program

Program seminarium:

Uprawnienia rodzicielskie:

- praca przy monitorze kobiet w ciąży

-urlop rodzicielski: nowe możliwości skorzystania z urlopu rodzicielskiego

Świadectwa pracy:

-nowe zasady wydawania świadectw pracy

-nowy wzór świadectwa pracy

Umowy zlecenia i działalność gospodarcza:

- wprowadzenie stawki minimalnej

- kiedy należy ewidencjonować liczbę przepracowanych godzin

- nowe uprawnienia PIP

Nowe zasady zapłaty składek ZUS

Nowe zasady tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania

Wróć