CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji do udzielania instruktażu wstępnego i stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

W związku z § 11.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 116, poz. 972) instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Sprawdź także inne szkolenia:

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

  • Instruktaż stanowiskowy jako proces nauczania zapewniający zapoznanie się pracownika ze stanowiskiem pracy, środowiskiem pracy, ryzykiem zawodowym, metodami bezpiecznego wykonania pracy i sposobami ochrony przed zagrożeniami na określonym stanowisku pracy.
  • Przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania określonej pracy
  • Zasady i metody nauczania dorosłych
  • Cel instruktażu stanowiskowego
  • Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

 

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte