Rozpoczynamy realizację projektu Azymut:Praca

Azymut: Praca

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w okresie 1.09.2017-31.08.2019 pn.: Azymut: Praca w ramach Działania 05.02.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to 1 521 903,72 zł.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 110 osób, w tym do 71 kobiet i 39 mężczyzn z obszaru powiatu wejherowskiego, tczewskiego lub starogardzkiego.

Projekt Azymut: Praca skierowany jest do osób:

  • powyżej 30 roku życia,
  • bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy
  • z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym.

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego poprzez bezpłatne uczestnictwo w:

  • profesjonalnym doradztwie zawodowym,
  • szkoleniach zawodowych,
  • płatnym stażu (wraz możliwością zatrudnienia).

 

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.gdansk.pte.pl

Zapraszamy do kontaktu i zapisów:

Tel.: 58 301 52 46, 58 301 54 61

+48 606 443 484, +48 790 290 858

Wróć