Azymut: Edukacja - rozpoczynamy realizację projektu

Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach udziału w projekcie oferujemy:

 • dofinansowane szkolenie zawodowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na czas szkolenia.

Projekt skierowany jest do osób, które [wymogi konieczne]:

 • ukończyły 25 lat,
 • zamieszkują województwo pomorskie,
 • są pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw[1] (w tym jednoosobowe działalności gospodarcze) lub pracownikami podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych – organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie

Szkolenia są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opłata ze strony uczestnika stanowi wkład własny, a wysokość jest zależna od tematu szkolenia.

Szkolenia wraz z egzaminem i certyfikatem planowane do realizacji w ramach projektu:

Zarządzanie projektami

 • Prince2 Foundation 
 • AgilePM 
 • Scrum Master

Zarządzanie ryzykiem

 • M_o_R® Foundation 

Szkolenia zawodowe

 • Tester oprogramowania z egzaminem ISTQB 
 • MS Office Specialist
 • Samodzielny księgowy

Informacje, zapisy:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

Ul. Armii Krajowej 116/11 81-824 Sopot

azymut@gdansk.pte.pl

tel.:58 301 52 46, 518 844 108

www.gdansk.pte.pl/edukacja[1]   Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tj. takich, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Wróć