Biotechnologia roślin – technologia, która może rozwiązać światowy kryzys żywnościowy

Biotechnologia roślin – technologia, która może rozwiązać światowy kryzys żywnościowy

Prezentacja z wykładu prof. Ewy Łojkowskiej

Hodowla roślin modyfikowanych genetycznie (GMO) wzbudza wiele kontrowersji. Z jednej strony mówi się o nieprzewidywalnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa zdrowotnego powodowanym przez hodowlę roślin opartą o inżynierię genetyczną, z drugiej naukowcy i hodowcy roślin przekonują, że bez zastosowania precyzyjnych, opartych o biotechnologię, metod hodowli roślin nie uda się zapewnić wartościowej i dostępnej w dostatecznej ilości żywności niezbędnej do likwidacji głodu na świecie.

Jak jest w istocie? Na nurtujące pytania, odpowiedzi znaleźliśmy w wystąpieniu naszego Gościa,

pani profesor dr hab. Ewy Łojkowskiej

Spotkanie o charakterze naukowo-dyskusyjnym odbyło się w środę, 5 lipca 2023 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku.

prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Biotechnolożka, profesorka nauk biologicznych, kierowniczka Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin w Instytucie Biotechnologii na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest też kierowniczką  Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego MWB UG i GUMedPani profesor wypromowała 20 doktorantów i doktorantek, jest autorką ponad 200 publikacji naukowych cytowanych ponad 2800 razy, jest także współautorką siedmiu patentów.

Warto dodać, że Pani profesor jest także kierowniczką projektu zatytułowanego „Zmiana funkcjonowania instytucji poprzez wdrożenie Planu Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn” realizowanego w Uniwersytecie Gdańskim w ramach programu Komisji Europejskiej HORYZONT 2020. Od roku 2020 przewodnicząca Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, od roku 2006 przewodnicząca Jury nagrody L’OREAL-UNESCO dla Kobiet i Nauki, a od 2008 prezeska Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego.

Wróć