Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 1/2022

Biuletyn PTE Nr 1 (96) 2022

Szanowni Państwo,

niniejszy numer „Biuletynu PTE” jest wydaniem specjalnym, poświęconym przede wszystkim Forum Myśli Strategicznej (FMS). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w ubiegłym roku zorganizowało – wspólnie z  Polskim Towarzystwem Współpracy z Klubem Rzymskim oraz przy współpracy i współfinansowaniu Narodowego Banku Polskiego – już czwartą edycję seminariów w ramach tego projektu. Pokłosiem siedmiu debat FMS, które odbyły się w 2021 r., jest zbiór tekstów prezentowanych w bieżącym „Biuletynie”. Teksty te poprzedzone zostały wstępem, stanowiącym syntezę założeń i głównych kierunków debaty w ramach FMS.

W bieżącej edycji „Biuletynu” kontynuujemy debatę zapoczątkowaną w numerze 4/2020, dotyczącą eseju Johna M. Keynesa pt. Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków. Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom za dotychczasowy udział w tej debacie i jednocześnie zapraszamy ekonomistów oraz przedstawicieli innych dziedzin, do nadsyłania kolejnych komentarzy na temat trafności przewidywań tego sławnego ekonomisty. Komentarze te będą publikowane w następnych wydaniach „Biuletynu”, a także w planowanej pracy zbiorowej na ten temat. Trudno obecnie przecenić znaczenie kultury myślenia strategicznego, użyteczność formułowania długookresowych wizji i scenariuszy rozwoju społeczno­‑gospodarczego. W warunkach potęgujących się zagrożeń i globalnego ryzyka, zarówno okołokeynesowski dyskurs, jak i Forum Myśli Strategicznej mogą stanowić ważny czynnik swego rodzaju remedium na narastającą, wszechogarniającą świat niepewność.

W dziale ­WSPOMNIENIA żegnamy zmarłego 4 lutego br. Profesora Jerzego Osiatyńskiego, wybitnego ekonomistę i wspaniałego człowieka, od wielu lat związanego z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Wspominamy również Daniela Passenta, publicystę, dziennikarza, z wykształcenia ekonomistę, który odszedł 10 dni później.

„Biuletyn” zawiera ponadto inne stałe bloki tematyczne, ­m.in. MISCELLANEA; NOMINACJE, NAGRODY; RECENZJE ORAZ PUBLIKACJE NADESŁANE; KONFERENCJE, SEMINARIA; Z KART HISTORII; Z NASZYCH STARODRUKÓW; KWESTIONARIUSZ EKONOMISTY.

Zapraszam do lektury.

Anna Kucharczyk - redaktor prowadząca

Biuletyn PTE 2022-1.pdf Pobierz

Wróć