Biuletyn PTE Forum Myśli Strategicznej

Wokół przyszłości Polski. Otoczenie ekonomiczne, edukacyjne, społeczne i komunikacyjne

W imieniu Pani Profesor Elżbiety Mączyńskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Pana Profesora Juliana Auleytnera, Prezes Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim oraz Pana Profesora Jacka Sójki, Prezesa  Polskiego Stowarzyszenia Etyki i Biznesu EBEN Polska,

niezmiernie miło nam poinformować, że w ramach projektu Forum Myśli Strategicznej. Strategia polskiej konkurencyjności – scenariusze rozwoju  zostały opracowane dwie publikacje.

  •  Biuletyn PTE nr 4/2017 - wydanie specjalne poświęcone Forum Myśli Strategicznej pt. Wokół przysłości Polski. Otoczenie ekonomiczne, edukacyjne, społeczne i komunikacyjne

 

  •  Książka Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, która jest wynikiem prac po konferencji o tym samym tytule.

 Materiały zostały wydane w ramach projektu z zakresu edukacji ekonomiczne pt. Forum Myśli Strategicznej. Strategia polskiej konkurencyjności – scenariusze rozwoju. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Obie publikacje są dostępne całkowicie bezpłatnie.

Wróć