Biuletyn PTE - X Kongres Ekonomistów

Słowo wstępne - Elżbieta Mączyńska, Bogusław Fiedor, Marian Gorynia

Oddajemy do rąk Czytelników „Biuletyn” o specjalnym charakterze. Dotyczy bowiem debaty na X Kongresie Ekonomistów Polskich. To zarazem kontynuacja prezentacji materiałów kongresowych zainaugurowana w „Biuletynie PTE” nr 4 z ubiegłego roku.

Kongresy Ekonomistów Polskich organizowane są przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. To ważna, odbywająca się raz na kilka lat debata na temat fundamentalnych zagadnień dotyczących nauk ekonomicznych i praktyki oraz polityki społeczno‑gospodarczej, z uwzględnieniem lokalnych i globalnych przemian. Kongresy odbywają się pod hasłami przewodnimi, stanowiącymi myśl przewodnią obrad.

X Kongres Ekonomistów Polskich odbył się 28–29 listopada 2019 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie pod hasłem „Ekonomiści dla rozwoju”. Kongres ten przechodzi już do historii, a zarazem rozpoczynają się prace nad organizacją kolejnego – do jego tematyki debata X Kongresu dostarczyła wielu inspiracji. Wydanie tego „Biuletynu” stanowi w pewnym stopniu syntezę intelektualnego dorobku X Kongresu Ekonomistów Polskich. Poza stałymi blokami tematycznymi przedstawiamy w nim referaty kongresowe lub ich fragmenty. Kongres miał charakter jubileuszowy. Była to już dziesiąta odsłona tego niezwykle ważnego wydarzenia, które jest nie tylko świętem ekonomistów, lecz także okazją do zwrócenia uwagi na szczególną rolę i odpowiedzialność naszego środowiska w społeczeństwie. Do debaty kongresowej każdorazowo zapraszani są przedstawiciele innych dziedzin nauki, co też jest nawiązaniem do kongresowej tradycji.

Potwierdza to fakt, że pierwowzorem kongresów był Pierwszy Zjazd Ekonomistów i Prawników, który odbył się w Krakowie w 1887 roku. Kolejne kongresy odbyły się w latach: 1950, 1956, 1971, 1981, 1987, 1993, 2001, 2007 i 2013. Jeszcze raz warto podkreślić, że organizowane co kilka lat kongresy zawsze traktowane były jako niezwykle ważne wydarzenia, dotyczące fundamentalnych problemów życia gospodarczego, zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym oraz ich odzwierciedlenia we współczesnych naukach ekonomicznych. Kongresy odbywały się w bardzo zróżnicowanych warunkach politycznych i społeczno‑gospodarczych.

O doniosłości X Kongresu Ekonomistów Polskich może świadczyć wysoki merytoryczny poziom, jak i spojrzenie od strony statystycznej. W Kongresie uczestniczyło prawie 600 osób oraz około 50 gości specjalnych, w tym Premier Mateusz Morawiecki i ponad 30 dziennikarzy. Swoje wystąpienie, za pośrednictwem sieci internetowej miał znany w Polsce ekonomista Jeffrey Sachs. Uczestnicy Kongresu przygotowali 173 streszczenia referatów, a ostatecznie złożono 120 referatów. Dwudniowe obrady Kongresu zostały podzielone na następujące sesje:

Sesja plenarna – Fundamentalne problemy w teorii i w praktyce gospodarczej

Sesja I – ­Jednorodność czy ­pluralizm

Sesja II – Sfera realna gospodarki

Sesja III – Sfera regulacji gospodarki

Sesja IV – Kultura i edukacja ekonomiczna 

Sesja plenarna

Część I – ­Fundamentalne ­problemy ­ekonomiczne – sektor ­finansowy

Część II – ­Prezentacja ­wyników ­obrad ­sesji panelowych

Na stronie internetowej X Kongresu Ekonomistów Polskich (https://kongresekonomistow.pl) dostępne są także do pobrania materiały kongresowe w formie dwóch publikacji. Pierwsza zawiera streszczenia nadesłanych referatów, druga – wystąpienia nadesłane do sesji plenarnej (https://kongresekonomistow.pl/ materialy-kongresowe). Zachęcamy do lektury „Biuletynu”, ­m.in. tych Czytelników, którzy chcą mieć pełniejszy obraz debaty kongresowej. Ze względu na zakres tematyczny niezbędne było podzielenie debaty na od‑ bywające się równolegle sesje panelowe. Zawarte w tym „Biuletynie” teksty traktujemy jako zapowiedź wydania kilku tematycznych monografii, które zostaną opublikowane w bieżącym roku. Tytuły poszczególnych tomów będą odpowiadać tematom sesji. Wyrażamy nadzieję, że Czytelników zainteresują nie tylko treści niniejszego „Biuletynu”, ale też planowane monografie, o których będziemy informować w kolejnych „Biuletynach”

Biuletyn PTE nr 1 (88) 2020

Biuletyn_PTE_2020_01.pdf Pobierz

Wróć