Debata ekspercka „(Po) Pandemiczne trendy na rynku nieruchomości”

Na początku września w sopockiej siedzibie Oddziału odbyła się debata ekspercka p.t. "(Po) Pandemiczne trendy na rynku nieruchomości" z udziałem prof. Elżbiety Mączyńskiej oraz specjalistów z dziedziny rynku nieruchomości z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 

Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości skłania do podjęcia rozważań na temat następujących kwestii:

  1. Dlaczego, na większości regionalnych rynków nieruchomości w Polsce, ceny mieszkań nie spadły znacząco, a na pewnych wzrosły? Czy nieruchomości w okresie kryzysu wywołanego pandemią zostały uznane przez inwestorów za „safe heaven” (bezpieczną przystań)? Czym różni się obecna sytuacja na rynku nieruchomości od kryzysu z roku 2008?
  2. Jakie zmiany wystąpiły w poszczególnych segmentach rynku nieruchomości komercyjnych (biurowym, magazynowym, handlowym, hotelowym)? Które z nich będą miały charakter długookresowy?
  3. Jak oceniać ryzyko inwestycji w nieruchomości w okresie niepewności i braku danych z rynku?
  4. Jakie zmiany spowodowała pandemia w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi i instytucjonalnymi, w tym obiektami uczelni wyższych?

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem debaty LINK  (wkrótce)

Wróć