Dobre praktyki żeglugi śródlądowej w Europie

Cykl webinarów poświęconych przyszłości polskich rzek - 9 lipca 2024

Polski Klaster Rzeczny oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić na cykl webinarów poświęconych przyszłości polskich rzek. Tematem drugiego z cyklu spotkań są Dobre praktyki żeglugi śródlądowej w Europie w zakresie wykorzystania dróg wodnych w transporcie multimodalnym.

Prelekcje:

  • „Transport śródlądowy – funkcjonowanie na zapleczu zespołu dużych portów morskich” - kpt. ż. ś. Daniel Kotur

Prelekcja dotyczyć będzie ilości przewożonych drogami śródlądowymi towarów w transporcie międzynarodowym, w powiązaniu z obciążeniem innych dostępnych środków transportu, a także polityką transportową krajów członkowskich UE w dorzeczu Renu.

  • „Wdrożenie transportu śródlądowego do istniejących łańcuchów transportowych – wyzwania i perspektywy” - Jakub Jankiewicz

W ramach wystąpienia, omówione zostaną kluczowe kwestie związane z integracją transportu śródlądowego, w tym kwestie infrastrukturalne, logistyczne oraz ekonomiczne. Dodatkowo poruszone zostaną perspektywy rozwoju tego sektora, również w kontekście projektów europejskich, takich jak Cristal realizowany na Uniwersytecie Gdańskim. 

  • Przykłady wykorzystania dróg wodnych Polski i Europy Zachodniej w transporcie multimodalnym” - Monika Foryś

Zaprezentowane i omówione zostaną przykłady wykorzystania transportu śródlądowego w łańcuchu dostaw ładunków ponadgabarytowych i standardowych w krajach Europy Zachodniej oraz Europy Środkowej. Plan, wybór drogi przewozu oraz realizacja prezentowanych transportów były w zakresie firm należących do grupy Felbermayr, Austria.

Prowadzenie i moderacja: 

  • dr hab. Beata Majecka, prof. UG

 Spotkanie odbędzie się we wtorek, 9 lipca 2024 r. o godzinie 17.00 na platformie MS Teams.

Link do formularza zgłoszeniowego zgłoszenie na webinarium 2

Daniel Kotur - Kapitan żeglugi śródlądowej, od ponad 20 lat związany z żeglugą towarową na wodach Europy Zachodniej. Propagator transportu wodnego biorący udział w dyskusji o roli mniejszych portów morskich w sieci transportowej Polski oraz dywersyfikacji korytarzy przepływu towarów.  Szczególnie zaangażowany w temacie odbudowy żeglugi śródlądowej w Polsce w powiązaniu z prawidłową gospodarką wodną.

Jakub Jankiewicz - Specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży spedycyjnej, specjalizujący się w organizacji przewozów intermodalnych i śródlądowych. Od lat aktywnie działa na rzecz rozwoju transportu śródlądowego w Polsce. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie zaangażowany jest w projekt Cristal, mający na celu wspieranie i rozwijanie żeglugi śródlądowej. Jego praca łączy praktyczne doświadczenie z teoretyczną wiedzą, co przyczynia się do innowacyjnych rozwiązań w sektorze transportu.

Monika Foryś - Transportem i logistyką zajmuje się zawodowo od prawie 20 lat. Specjalizuje się w transporcie i przemieszczaniu ładunków ponadgabarytowych i ciężkich, z wykorzystaniem ulubionej gałęzi transportu - żeglugi śródlądowej. Absolwentka Akademii Morskiej (obecnie: Politechniki Morskiej) w Szczecinie na kierunku - transport oraz Politechniki Szczecińskiej (aktualnie ZUT Szczecin) na kierunku – oceanotechnika, a także Uniwersytetu Szczecińskiego - MBA. Członek Zarządu w Best Logistics Sp. z oo.

dr hab. Beata Majecka, prof. UG – pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Do głównych jej zainteresowań badawczych należą zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw – w tym transportowych oraz ich zachowaniami rynkowymi, a także ze społecznymi uwarunkowaniami rozwoju działalności gospodarczej. Od wielu lat zaangażowana społecznie w działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, obecnie pełni funkcje Sekretarza Generalnego na szczeblu krajowym oraz Prezes Oddziału w Gdańsku.

Wróć