Excel dla księgowych – najważniejsze informacje

Praca księgowego często opiera się na obsłudze popularnych programów księgowych. Programy te pomimo swojej wysokiej użyteczności w księgowości nie zapewniają dodatkowych możliwości, jakie zapewnia MS Excel dla księgowych. Ilość funkcji obliczeniowych wspieranych przez MS Excel jest w zadaniach księgowych ogromna. Programy księgowe ograniczają się do funkcjonalności stricte księgowej i w wypadku konieczności przygotowania specyficznego raportu programy te nie mają takich możliwości. Arkusze MS Excel dają możliwość skonfigurowania raportów lub zestawień w sposób pożądany przez użytkownika. Zadania księgowych w obecnych czasach nie ograniczają się jedynie do obowiązków samego księgowania ale również stanowisko to przejęło rolę analityka. MS Excel daje możliwość pokazania w formie grafów, wykresów szczegółowe analizy finansowe, raporty, plany budżetowe.

Znajomość MS Excel i korzyści z tego płynące w dziale księgowości

Program MS Excel jest kompatybilny z bazami danych co umożliwia pobieranie oraz przetwarzanie danych z różnego rodzaju źródeł: plików z programów księgowych lub finansowych i kadrowych.

Z analizy runku pracy wynika, że pracodawcy w coraz większym stopniu stawiają na znajomość MS Excel przez kandydatów ubiegających się na stanowisko księgowego. Umiejętność ta jest potrzebna między innymi do sprawnego i nowoczesnego wykonywania zadań pojawiających się w toku pracy działów księgowości. Znajomość MS Excel jest pożądana nie tylko w działach księgowych ale również w działach kadrowo-płacowych oraz sekretariatach. Rozwijanie umiejętności funkcji, jakie oferuje MS Excel powoduje zwiększenie wydajności, oszczędność czasu poświęconego na zadania a również bardziej precyzyjne raportowanie wszelkiego rodzaju danych.

Funkcje PV i FV w Excelu dla księgowych

PV i FV to funkcje pozwalające na obliczanie wartości pieniądza w czasie. Wynikiem funkcji FV jest przyszła wartość inwestycji obliczona na podstawie okresowych i stałych płatności, danej wartości aktualnej oraz stopy procentowej. Wartość bieżącej inwestycji uzyskujemy po obliczeniach jakie daje nam funkcja PV na podstawie całkowitej sumy wartości przyszłych płatności. Do obliczenia raty w zależności od czynników takich jak stopa procentowa, okres spłaty, wielkość kredytu służy funkcja PMT.

Precyzyjne obliczenia planowanych przedsięwzięć jest kluczową umiejętnością w przebiegu całości inwestycji do tego procesu arkusze kalkulacyjne są wręcz idealne. Prognozowanie i kontrola przepływów pieniężnych oraz ocena wykonalności projektu za pomocą MS Excel jest efektywne.

Obliczanie stóp procentowych i stopy zwrotu w MS Excel

Obliczanie stopy procentowej również wspierane jest przez funkcje MS Excel są nimi: EFEKTYWNA, NOMINALNA oraz RATE zwracające odpowiednio wartość efektywnej rocznej stopy oprocentowania, kolejna odpowiada za obliczenia wartości minimalnej rocznej stopy oprocentowania, trzecia RATE zwraca stopę procentową okresu lokaty lub pożyczki.

Wartość wewnętrznej stopy zwrotu to funkcje IRR i XIRR. Odpowiednio: pierwsza oblicza wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla okresowego przepływu środków pieniężnych natomiast XIRR dodaje uwzględnienie płatności nieregularnych. Obydwie funkcje są zależne od NPV zwracającą wartość netto inwestycji na podstawie danej stopy dyskontowej oraz listy przyszłych płatności i dochodów. Funkcja MIRR odpowiada za przetwarzanie wartości dodatnich i ujemnych w przepływach mających różne stopy.

Excel dla księgowych

Jak obliczyć amortyzację w MS Excel?

Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym oznacza koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja jest kosztem, który nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych.

Funkcje takie jak AMORT.LIN, zwracająca wartość amortyzacji dla każdego okresu amortyzacji czy AMORT.NIELIN, która wykorzystuje dodatkowo współczynnik amortyzacji. DDB czyli funkcja powiązana z dwiema wcześniej wymienionymi oblicza amortyzację środka trwałego dla określonego okresu przy użyciu metody podwójnie malejącego salda. Również VBD jest powiązana z AMOR.* i zwraca ona amortyzację środka trwałego w danym okresie.

Gdy chcemy uzyskać amortyzację liniową środka trwałego dla jednego okresu pomocna okaże się funkcja SLN.

Excel dla księgowych - podsumowanie

MS Excel jest oprogramowaniem zbudowanym w taki sposób aby użytkownik mógł jak najmniejszym wysiłkiem wykonać swoje zadania. Oprócz intuicyjnej budowy oprogramowania MS Excel posiada również wiele społeczności pomagającej swoim członkom w wymianie wiedzy, gotowych arkuszy oraz wspierających użytkowników MS Excel.

Zapraszamy także na szkolenie z MS Excel w Sopocie - sprawdź wolne terminy!

Wróć