Finał Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2018/2019

20 marca odbyły się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Finały XXII edycji Konkursu Prac Magisterskich oraz XV edycji Konkursu Prac Licencjackich za rok 2018.

Laureaci konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody sponsorowane przez Partnera Konkursów PKS Gdańsk - Oliwa S.A. oraz Patronów Honorowych. Uroczystość uświetniło wystąpienie dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pana Adama Mikołajczyka. Zaproszeni goście mieli też okazję zapoznać się z głównymi założeniami zwycięskiej pracy magisterskiej zaprezentowanej przez jej autora, pana Tomasza Adamkiewicza. 

Główną nagrodę Konkursu Prac Magisterskich przyznano :
1. Panu Tomaszowi Adamkiewiczowi  – praca nt. „Integracja Transportu Miejskiego z Transportem  Kolejowym w małych miastach na przykładzie Lęborka”
Praca napisana pod kierunkiem prof. Olgierda Wyszomirskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, katedra Rynku Transportowego.

Ponadto wyróżnienie przyznano:
1. Panu Aleksandrowi Paul oraz Mateuszowi Lewandowskiemu  – praca nt. „Optymalizacja procesów biologicznych w sekwencyjnej oczyszczalni ścieków”
Praca napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Roberta Piotrowskiego, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki.

Główną nagrodę Konkursu Prac Licencjackich przyznano:
1. Panu Adrianowi Śliwińskiemu – praca nt. „Symbioza portu i miasta Elbląg w ujęciu historycznym”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Tomasza Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Transportu i Handlu Morskiego

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:
1. Panu Marcinowi Rybińskiemu – praca nt. "Modelowanie prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem regresji logistycznej”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Arkadiusza Kozłowskiego Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki
2. Panu Andrzejowi Przybylskiemu – praca nt. "Ekspansja na rynki światowe chińskich producentów smartphonów  - na przykładach Huawei i Xiaomi”
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Oziewicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut  Handlu Zagranicznego .

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przybycie na uroczystość. 

Finał Konkursów Prac Magisterskich i Licencjackich 2019

Wróć