Finał Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2020/2021

24 marca br. miały miejsce Finały XXIV edycji Konkursu Prac Magisterskich oraz XVII edycji Konkursu Prac Licencjackich za rok 2020. Z uwagi na sytuację epidemiczną odbyły się w formie on-line. 

Laureaci konkursów, a także promotorzy zwycięskich prac dyplomowych otrzymali gratulacje oraz nagrody sponsorowane przez Partnera Konkursów PKS Gdańsk - Oliwa S.A. i Patronów Honorowych. Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z głównymi założeniami zwycięskiej pracy magisterskiej nt. „Innowacyjne przeobrażenia transportu morskiego w XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem floty autonomicznej” zaprezentowanej w tym roku wyjątkowo przez jej promotora, panią prof. dr hab Danutę Rucińską. W kolejnej części spotkania wystąpienie miały promotor prof. dr hab. Alicja Sekuła oraz autorka zwycięskiej pracy pt. "Portale samorządowe wybranych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego jako narzędzie promocji terytorialnej" Paulina Głodowska.  

Główną nagrodę w XXIV edycji Konkursu Prac Magisterskich wręczono:

 • Panu Wiesławowi Bielickiemu

  praca nt. „Innowacyjne przeobrażenia transportu morskiego w XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem floty autonomicznej.” Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Rucińskiej, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki

  Ponadto równorzędne wyróżnienia przyznano następującym osobom:

  • Pani Renacie Stojanowskiej

  praca nt. „Gry symulacyjne jako nowoczesna metoda rozwoju kompetencji z zakresu ekonomii.”
  Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Tomasza Brodzickiego, prof. UG, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego

  • Pani Marcie Bogdziewicz

  praca nt. „Analiza wydatków na kulturę w krajach Unii Europejskiej jako wskaźnik dobrobytu” Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Wolszczak - Derlacz, prof. PG, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

  Główną nagrodę w XVII edycji Konkursu Prac Licencjackich wręczono:

  • Pani Paulinie Głodowskiej

  praca nt. „Portale samorządowe wybranych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego jako narzędzie promocji terytorialnej.” Praca napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Alicji Sekuły, prof. PG, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

  Ponadto równorzędne wyróżnienia przyznano następującym osobom:

  • Panu Mikołajowi Drożdżyńskiemu

  praca nt. „Rynek funduszy inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Regulacje prawne, uwarunkowania rozwoju oraz analiza podmiotów.” Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

  • Pani Aleksandrze Rojek

  praca nt. "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako sposób budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na przykładzie Farm Frites Poland S.A.” Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Beaty Majeckiej, prof. UG, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych

Pozostałe prace dyplomowe, które prezentowały bardzo wysoki poziomi zdobyły uznanie członków kapituły Konkursowej, a z uwagi na ograniczoną ilość przyznawanych nagród i wyróżnień nie zostały uhonorowane - mają możliwość ukazać się na stronie internetowej PTE w zakładce STREFA WIEDZY.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w uroczystości. 

Wróć