Rola strategii wyłaniających się w przetrwaniu restauracji w Polsce

Emergent strategies in survival of restaurants – evidence from Poland

Praca nagrodzona w XXVI Konkursie Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana za 2022 r.

Pandemia Covid-19 była wyjątkowym czasem dla całego świata, a co za tym idzie również dla gospodarki oraz przedsiębiorstw. Pandemia zmieniła zarówno środowisko w jakim działały przedsiębiorstwa, jak i warunki, w jakich przyszło im działać. To stworzyło ogromną przestrzeń badawczą dla wielu nauk. Jednym z tematów wartych zbadania w kontekście warunków stworzonych przez pandemię Covid-19 są strategie wdrożone przez przedsiębiorstwa podczas pandemii. Tematem niniejszej pracy magisterskiej są tzw. strategie wyłaniające się w kontekście przetrwania restauracji w Polsce w czasie pandemii Covid-19. Istotnymi aspektami pracy magisterskiej są też analiza ekonomiczna sektora zakwaterowania i gastronomii w Polsce przeprowadzona w celu ukazania skali negatywnego wpływu pandemii na ten sektor. Celem autorki pracy jest pokazanie jakie strategie zostały zastosowane przez restauracje, którym udało się przetrwać pandemię Covid-19 oraz w jaki sposób zostały one wdrożone.

W celu rozwiązania tego problemu autorka przeprowadziła badanie jakościowe – wywiady częściowo-ustrukturyzowane z celowym doborem próby. Wywiady przeprowadzono z 12 właścicielami/menadżerami restauracji z Trójmiasta – północnej części Polski.

Rezultaty uzyskane z badania pozwalają na określenie jakie rozwiązania zostały znalezione przez restauracje w czasie pandemii oraz jak wyglądał proces tworzenia i wprowadzania tych rozwiązań. Analiza rezultatów dokonana na podstawie teorii dotyczącej strategii wyłaniających się pozwala na wyciągnięcie wniosku, że restauracje, które przetrwały pandemię Covid-19 zastosowały wyłaniające się strategie zróżnicowania oraz przywództwa kosztowego.

Praca magisterska pozwala zarówno naukowcom, jak i przedsiębiorcom, przyjrzeć się strategiom stosowanym przez przedsiębiorstwa w kontekście drastycznie zmieniających się i nieprzewidywalnych warunków, w których przedsiębiorstwa te muszą operować. Wnioski przedstawione przez autorkę pracy zawierają również wskazówki dotyczące dalszych badań z zakresu strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa oraz procesów ich powstawania w odniesieniu do globalizacji oraz innych wyzwań, którym w dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa muszą sprostać.

 Słowa kluczowe: strategia, strategia wyłaniająca się, sektor zakwaterowanie i gastronomia, restauracje

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD: Nauki Społeczne, Ekonomia i Biznes, Biznes i Zarządzania

 

Jagoda Goll

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Abstrakt pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. inż. Krzysztofa Zięby, prof. PG.

Wróć