International Business and Global Economy

Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej

Ukazała się już tegoroczna publikacja Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego - International Business and Global Economy. Czasopismo składa się z 20 artykułów naukowych podzielonych na trzy bloki tematyczne. Pierwszy blok dotyczy wyzwań stojących przed gospodarką globalną. Tu m.in. umieszczono artykuły związanie z usieciowieniem, innowacyjnością oraz globalnymi regulacjami bankowymi. W drugim bloku znalazły się artykuły związane ze współczesnym handlem i finansami. Natomiast w trzecim zebrano artykuły odnoszące się do zagadnień, które wiążą się z działalnością przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce globalnej. 

nr 36 (2017) dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.ibage.pl lub do pobrania poniżej.

Mamy nadzieję, że publikacje zawarte w IBage będą dla Państwa inspiracją do dalszych badań naukowych. 

 

Czasopismo International Business and Global Economy jest objęte honorowym patronatem przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

Wróć