Konferencja „Migracje jako wyzwanie społeczne” 22 maja 2019

22 maja Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku miało zaszczyt gościć w swojej siedzibie prof. dr hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, który wygłosił prelekcję pt. „Migracje jako wyzwanie społeczne

 Socjolog, antropolog, historyk. Kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Badacz problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, kultury Kaszub i Pomorza, polityki regionalnej. Autor i redaktor kilkudziesięciu książek oraz kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych.

Wykład poprzedziło wręczenie dyplomów i nagród laureatom Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z regionu gdańskiego.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo!

Migracje jako wyzwanie społeczne Pobierz

Wróć