Konkurs im. prof. Edwarda Lipińskiego rozstrzygnięty

Nagroda im. Prof. Edwarda Lipińskiego jest przyznawana corocznie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne za książkę wnoszącą nowe wartości do dorobku teorii ekonomii, a opublikowaną w dwóch kolejnych latach poprzedzających rok, w którym nagroda jest przyznawana.

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego Sąd Konkursowy postanowił, że nagrodę w 2022 r. otrzymuje Dariusz Kiełczewski za książkę „Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju. Między mainstreamem a heterodoksją ekonomiczną”, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku w 2021 r.

W pracach Sądu Konkursowego brali udział profesorowie: Joanna Dzionek-Kozłowska, Bogusław Fiedor, Marian Gorynia, Łukasz Hardt, Joanna Kotowicz-Jawor, Anna Matuszczak, Elżbieta Mączyńska, Jan Jakub Michałek, Stanisław Owsiak, Marek Ratajczak, Andrzej Sławiński, Jan Jacek Sztaudynger, Jerzy Wilkin (przewodniczący). 

Więcej informacji o konkursie na stronie PTE 

Komunikat - Nagroda PTE im prof. E Lipińskiego w 2022 r. Pobierz

Wróć