Konkurs o nagrodę PTE im. prof. Edwarda LIPIŃSKIEGO

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ogłasza XXVIII edycję Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda LIPIŃSKIEGO za pracę naukową z ekonomii ogłoszoną w Polsce. Nagroda będzie przyznana za pracę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych, wydaną w latach 2017-2018.

Propozycje przyznania nagrody mogą składać profesorowie nauk ekonomicznych przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.

Wnioski oraz 3 egzemplarze książki należy złożyć osobiście lub przesłać do Biura Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. Nowy Świat 49.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2019 r.

Szerzej o Konkursie na stronie internetowej PTE: www.pte.pl

Wróć