Konkurs o nagrodę PTE im. prof. Edwarda LIPIŃSKIEGO

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ogłasza XXIX edycję Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda LIPIŃSKIEGO za pracę naukową z ekonomii opublikowaną w Polsce. Nagroda będzie przyznana za pracę wnoszącą nowe wartości do teorii ekonomii, wydaną w latach 2018-2019.

Propozycje przyznania nagrody mogą składać profesorowie nauk społecznych, przedstawiając merytoryczne uzasadnienie. 

Wnioski oraz 3 egzemplarze książki należy złożyć lub przesłać do Biura Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. Nowy Świat 49.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2020 r.

Szerzej o Konkursie na stronie internetowej PTE: regulamin konkursu

Wróć