Konkurs o nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ogłasza XXXIII edycję Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego za pracę naukową z ekonomii opublikowaną w Polsce. Nagroda będzie przyznana za pracę wnoszącą nowe wartości do teorii ekonomii, wydaną w latach 2022-2023.

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z uzasadnieniem mogą składać profesorowie nauk ekonomicznych. 

Wnioski oraz 3 egzemplarze książki należy złożyć lub przesłać do Biura Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. Nowy Świat 49.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2024 r.

Szerzej o Konkursie na stronie internetowej PTE: Konkurs im. E. Lipińskiego

Wróć