Konkurs Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2015/2016

Nagrody i wyróżnienia

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku z przyjemnością informuje, iż została rozstrzygnięta XIX edycja Konkursu Prac Magisterskich oraz XII edycja Konkursu Prac Licencjackich za rok 2015.

Kapituła Konkursowa przyznała wyjątkowo dwie główne nagrody w Konkursie Prac Magisterskich:

Pani Natalii Ortmann – praca nt. ,,Wpływ wprowadzenia podatku katastralnego na obciążenia fiskalne właścicieli nieruchomości”
Praca napisana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Rymarzak, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania.

Panu Aleksandrowi Jagiełło – praca nt. „Badania marketingowe jako narzędzie doskonalenia jakości usług na przykładzie ZKM w Gdyni”
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgierda Wyszomirskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

Ponadto wyróżnienie przyznano:

Pani Michalinie Filipkowskiej – praca nt. ,,Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności banków i instytucji rynku kapitałowego”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w Konkursie Prac Licencjackich:

Panu Krzysztofowi Lipko – praca nt. „Crowdfunding jako źródło pozyskiwania kapitału”.
Praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak-Neider, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

Pani Joannie Topka – praca nt. ,,Proceder prania brudnych pieniędzy na świecie i w Polsce”
Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

Panu Piotrowi Błaszkiewiczowi – praca nt. ,,Popyt na komunikację miejską w Polsce w latach 1993-2013 ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji trójmiejskiej”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Sabiny Nowak, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy za zainteresowanie konkursem. Jednocześnie zapraszamy do udziału w następnych edycjach.

Wróć