Konkurs Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2016/2017

Nagrody i wyróżnienia

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku z przyjemnością informuje, iż została rozstrzygnięta jubileuszowa XX edycja Konkursu Prac Magisterskich oraz XIII edycja Konkursu Prac Licencjackich za rok 2016.

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XX edycji Konkursu Prac Magisterskich:
1. Pani Patrycji Miotk – praca nt. „Fuzje i przejęcia a efektywność oraz kreowanie wartości dla akcjonariuszy na przykładzie polskiego sektora bankowego”
Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych.

Ponadto wyróżnienia przyznano:
1. Panu Krystianowi Elgertowi – praca nt. ,,Funkcjonowanie wirtualnych systemów monetarnych”.
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych.

2. Panu Jakubowi Kwiatkowskiemu – praca nt. „Konwergencja technologiczna Polski i grupy wyszehradzkiej do światowej granicy technologicznej”
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Zielińskiej – Głębockiej, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XIII edycji Konkursu Prac Licencjackich:
1. Panu Jakubowi Pszczole – praca nt. „Konkurencyjność obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot w rozwoju centów SSC/BPO w Trójmieście”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Jędrzeja Strumiłło, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania


Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:
1. Pani Annie Kurkowskiej – praca nt. ,,Zastosowanie instrumentów Kaizen i Lean Management w celu doskonalenia jakości Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”.
Praca napisana pod kierunkiem dr inż. Ewy Malinowskiej, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem.
2. Pani Natalii Latocha – praca nt. ,,Istota korupcji oraz metody walki z tym zjawiskiem w Polsce i na świecie”
Praca napisana pod kierunkiem dr Piotra Lizakowskiego, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy za zainteresowanie konkursem. Jednocześnie zapraszamy do udziału w następnych edycjach.

Wróć