Konteneryzacja w transporcie morskim. E. Gostomski, R. K. Miler, T. Nowosielski, CRC Press 2022

Konteneryzacja w transporcie morskim. Współczesne trendy i wyzwania

Konteneryzacja zapewnia optymalizację procesów przeładunkowych pod kątem intermodalności i sprawnej obsługi ładunków, a w szczególności transportu morskiego zapewnia dalszą optymalizację procesów spedycyjnych pod względem wolumenu i odległości. Konteneryzacja stała się najważniejszym czynnikiem stymulującym rozwój nowoczesnego handlu światowego. Biorąc pod uwagę postęp globalizacji (coraz większe odległości i wzrastające wolumeny ładunków) można zauważyć, że ładunki stają się predestynowane do transportu drogą morską, co zachęca armatorów do powiększania floty kontenerowców. 

Konteneryzacja w transporcie morskim: współczesne trendy i wyzwania odnosi się do kluczowych wyzwań związanych z transportem morskim i konteneryzacją, począwszy od czynników ekonomicznych i zarządczych, poprzez wyzwania organizacyjne, techniczne, operacyjne, informacyjne i informatyczne, a skończywszy na wyzwaniach ekologicznych – najlepiej w celu zmniejszenia wpływu transportu morskiego na środowisko.

Cechy publikacji:

  • Omawia najnowsze osiągnięcia technologiczne w żegludze, w tym rzeczywistość rozszerzoną (AR), rzeczywistość wirtualną (VR), sztuczną inteligencję (AI), sieci 5G, inteligentne kamery i komputerowe systemy wizyjne oraz technologię cyfrowych bliźniaków.
  • Przedstawia ekologiczne względy i rozwiązania, które są niezbędne do rozwoju wydajnych i bezpiecznych zielonych łańcuchów dostaw.
  • Zajmuje się badaniem ekonomicznych aspektów spedycji z uwzględnieniem kosztów transportu i obsługi kontenerów w handlu międzynarodowym.

AUTORZY:

  • DR HAB. EUGENIUSZ GOSTOMSKI, emerytowany prof. UG, wieloletni pracownik Katedry Biznesu Międzynarodowego Wydziału Ekonomicznego UG, członek rady nadzorczej spółki giełdowej, specjalizuje się w obszarze analiz gospodarczych i międzynarodowego handlu morskiego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki niemieckiej. Jest autorem licznych monografii, m.in. Gospodarka niemieckaBankowość międzynarodowa , Międzynarodowy handel morski.
  • DR HAB. RYSZARD K. MILER, prof. WSB w Gdańsku, jest dyrektorem Bałtyckiego Centrum Logistyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Nowych Technologii WSB w Gdańsku oraz pracownikiem naukowym Koła Naukowego WSB-DSW. Posiada tytuł European Senior Logistician, przyznawany przez European Logistics Association. Specjalizuje się w obszarze zarządzania logistyką, systemami telematycznymi oraz transportem morskim. Jest autorem licznych monografii naukowych, m.in. Bezpieczeństwo i ochrona transportu morskiego oraz Rozwiązania telematyczne w transporcie morskim i wodnym śródlądowym.
  • DR TOMASZ NOWOSIELSKI, jest pracownikiem naukowym Katedry Transportu i Handlu Morskiego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują systemy transportu lądowego i morskiego, procesy globalizacji oraz ochronę środowiska morskiego. Jest współautorem kilku monografii, m.in. Międzynarodowy handel morski oraz Ewolucja i znaczenie portów morskich w krajach UE

Spis treści

Część 1: Morski transport kontenerowy ( status quo jego struktury i głównych procesów). 

1. Geneza procesów konteneryzacji w handlu międzynarodowym. 

2. Kontener jako jednostka ładunkowa. 

3. Kontenerowy system transportowy i multimodalne systemy transportowe. 

4. Rozwój światowej floty kontenerowców. 

5. Wielkość i struktura geograficzna międzynarodowych przewozów kontenerowych w transporcie morskim. 

Część 2: Wyzwania ekonomiczne dla morskiego transportu kontenerowego. 

6. Koszty transportu i obsługi kontenerów w międzynarodowym transporcie morskim. 

7. Dokumenty w międzynarodowym transporcie morskim. 

8. Ubezpieczenie kontenerów i jednostek pływających w transporcie morskim. 

Część 3: Wyzwania zarządcze i operacyjne dla morskiego transportu kontenerowego. 

9. Rola portowych terminali kontenerowych w morskim obrocie kontenerowym. 

10. Uwarunkowania organizacyjno-techniczne funkcjonowania portowych terminali kontenerowych. 

11. Rozwiązania informatyczne i informatyczne (telematyczne) w zarządzaniu procesami konteneryzacji w transporcie morskim. 

Część 4: Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem dla kontenerowego transportu morskiego. 

12. Ekologistyka i wymagania zrównoważonego rozwoju w pragmatyce procesów konteneryzacji w transporcie morskim. 

13. Wnioski.

Wróć