Kwartalnik „Ekonomista”

Kwartalnik EKONOMISTA

„Ekonomista” to czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, ukazujące się od 1900 r. Od obecnego numeru wydawane jest staraniem Polskiego Towarzystwa EkonomicznegoInstytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Ponad 100‑letnia tradycja jest powodem do chluby, ale też zobowiązaniem, aby „Ekonomista” nadal był ważnym forum publikacji tekstów naukowych. Wymaga to właściwego odczytywania znaków współczesności i mądrego podążania za ewolucją rynku czasopism naukowych, a także oczekiwań naszych czytelników i autorów. Jako wydawcy „Ekonomisty” uznaliśmy, że moment na przeprowadzenie istotnych zmian w działaniu naszego czasopisma właśnie nadszedł.

Po pierwsze, zmienia się częstotliwość ukazywania się numerów „Ekonomisty” – dotychczas czasopismo miało charakter dwumiesięcznika, ale podjęliśmy decyzję o przekształceniu „Ekonomisty” w kwartalnik. Towarzyszyć temu będzie zwiększenie widoczności „Ekonomisty” w bazach indeksujących wydawnictwa naukowe, co – mamy nadzieję – przyczyni się w przyszłości do zwiększenia punktacji naszego czasopisma.

Po drugie, już od tego numeru zaczyna działanie nowa strona internetowa czasopisma (ekonomista.pte.pl), a także zautomatyzowany system obsługi redakcji. Jesteśmy przekonani, że te zmiany ułatwią dostęp do czasopisma naszym czytelnikom, a także ułatwią pracę autorom i recenzentom.

Po trzecie, zmienia się skład Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej. Zgodnie z tradycją redaktorem naczelnym pozostaje Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ale w składzie organów czasopisma witamy ich nowych członków, w tym dwóch zastępców redaktora naczelnego. Przewodniczącym Rady Programowej pozostaje Pan prof. Jerzy Wilkin. Dziękujemy tym ekonomistom, którzy kończą pracę w Komitecie Redakcyjnym i Radzie Programowej.

Liczymy na to, że wskazane powyżej zmiany umożliwią „Ekonomiście” jeszcze lepsze pełnienie jego misji. Tak jak dotychczas, publikowane będą oryginalne teksty naukowe poświęcone problematyce ekonomicznej. Najważniejszą częścią każdego numeru będą artykuły naukowe, ale pozostajemy otwarci na drukowanie komentarzy i polemik, a także recenzji książek. Szczególnie zachęcamy do publikowania tekstów w języku angielskim.

W razie jakichkolwiek pytań i komentarzy pozostajemy do Państwa dyspozycji. Siedzibą redakcji pozostaje biuro Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Tam też należy kierować zapytania dotyczące prenumeraty czasopisma.

Prof. Marian Gorynia

Redaktor naczelny „Ekonomisty”

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Wróć