Kwartalnik „Ekonomista” 1/2024

Kwartalnik EKONOMISTA 1/2024

„Ekonomista” to czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, ukazujące się od 1900 r. Wydawane jest staraniem Polskiego Towarzystwa EkonomicznegoInstytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

Od redaktora naczelnego

Szanowni Państwo, Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy,

dziękujemy za zaufanie, którym obdarzają nas Państwo, sięgając po teksty publikowane na łamach czasopisma „Ekonomista”. W 2023 r. przesłano do redakcji 130 tekstów, w tym 111 artykułów naukowych. Wskaźnik akceptacji artykułów kształtował się na poziomie 25%. Na łamach kwartalnika ukazało się 27 tekstów, w tym 19 artykułów naukowych, 6 recenzji, 1 tekst poświęcony laureatce Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla oraz 1 tekst wspomnieniowy. Spośród opublikowanych artykułów 9 zostało napisanych w języku angielskim. W pracach recenzyjnych uczestniczyło ponad 80 recenzentów. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni każdemu z nich za wkład w merytoryczną jakość czasopisma.

Miniony 2023 r. był czasem kontynuowania zmian w kwartalniku „Ekonomista”, które mają na celu zwiększenie jakości publikowanych tekstów oraz wzmocnienie ich widoczności w międzynarodowym obiegu naukowym. Do najistotniejszych zmian należą: zwiększenie zespołu redaktorów zarządzających, których kompetencje naukowe pokrywają szerszy zakres zagadnień ekonomicznych, wprowadzenie funkcji redaktora statystycznego oraz decyzja, by ostatni numer w roku miał charakter tematyczny, a jego redaktorem gościnnym była osoba z istotnym dorobkiem naukowym. Ponadto poprawiono stronę wizualną tekstów, modyfikując krój czcionki oraz unowocześniając sposób rozkładu treści. W trosce o widoczność publikowanych tekstów w obiegu naukowym podjęto starania o indeksowanie czasopisma w nowych bazach danych, od ubiegłego roku publikacje „Ekonomisty” są obecne w bazie EBSCO Essentials. Uzupełnione zostały również informacje na temat archiwalnych tekstów w bazach DOAJ, RePEc oraz ICI Journals Master List.

Konsekwentnie wprowadzane usprawnienia zaowocowały wzrostem pozycji czasopisma mierzonej wskaźnikiem Index Copernicus Value 101.42 (ICV 2022), uzyskaniem wskaźnika Impact Factor 0,2 (IF 2022), a także podwyższeniem punktacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 100 punktów (2023). Choć porządkowanie listy czasopism punktowanych na początku 2024 r. przyniosło ponowny spadek punktacji kwartalnika „Ekonomista”, jestem przekonany, że wprowadzane przez Redakcję projakościowe zmiany oraz fakt posiadania przez czasopismo wskaźnika Impact Factor znajdą adekwatne odzwierciedlenie w pozycji kwartalnika na nowej liście czasopism punktowanych, która zostanie opublikowana w bieżącym roku. 

Na zakończenie pragnę podkreślić, że kwartalnik „Ekonomista” pozostaje wierny misji dostarczania treści o najwyższej jakości akademickiej, a jednocześnie dąży do bycia platformą inspirującą do dialogu i wymiany myśli w środowisku nauko wym. Jesteśmy wdzięczni naszym Autorom, Recenzentom i Czytelnikom za ich nieoceniony wkład w rozwój czasopisma. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zapraszamy do lektury kolejnych numerów „Ekonomisty”.

 

Prof. Marian Gorynia

Redaktor naczelny kwartalnika „Ekonomista”

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Wróć