Level up! - PTE Oddział w Gdańsku liderem kolejnego międzynarodowego projektu

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Narodowej Agencji Programu Erasmus+, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku otrzyma dofinansowanie na realizację międzynarodowego projektu Level up! sektor Edukacja dorosłych, Akcja Partnerstwa strategiczne.

“Level Up!” to projekt skoncentrowany na analizie dobrych praktyk związanych z edukacją pozaformalną osób dorosłych w 3 krajach europejskich: Polsce, Łotwie i Hiszpanii. Analiza ma dotyczyć poznania dobrych praktyk i doświadczeń partnerów z 3 organizacji i na ich bazie wspólnemu wypracowaniu metod systematycznego doskonalenia osób prowadzących szkolenia (trenerów) dla osób dorosłych (zwiększenie jakości, poszerzenie oferty) oraz dostosowania treści szkoleniowych do uczestników o niskich umiejętnościach zawodowych oraz o specyficznych potrzebach.

Projekt będzie trwał 24 miesiące. Partnerami są:

  • Social Innovation Centre Latvia, Riga
  • EMPRESAS CON VALORES Spain, Valencia

Zapraszamy do śledzenia szczegółów na temat realizacji, które pojawią się już wkrótce na stronie PTE Oddział w Gdańsku!

Wróć