Modele rozwoju klastrów w gospodarce światowej

Prelekcja dr hab. Arkadiusza Kowalskiego, prof. SGH na temat rozwoju klastrów logistycznych była częścią pierwszego z cyklu seminariów poświęconych znaczeniu polskich rzek w rozwoju gospodarczym, ekologicznym i społecznym naszego kraju i Europy. Współorganizatorami webinarów są Polski Klaster Rzeczny oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku. Tematem pierwszego spotkania, które odbyło się w maju 2024 były Szanse i bariery żeglugi śródlądowej w Polsce.

W trakcie prezentacji pt. „Modele rozwoju klastrów w gospodarce światowej – perspektywy dla rozwoju klastrów logistycznych w kontekście nowego Jedwabnego Szlaku” przedstawiony został autorski Zintegrowany Model PA-CS (Policy Approach and Cluster Structure) stanowiący wynik badań z grantu NCN OPUS-24 „Klastry i modele polityki klastrowej w gospodarce Światowej” (nr 2022/47/B/HS4/01255). Przyczyną stworzenia tego modelu jest obserwacja, że wraz z rosnącą popularnością klastrów jako narzędzia polityki gospodarczej możemy zaobserwować znaczne odchylenia od pierwotnego podejścia Portera oraz wyłanianie się różnych modeli rozwoju klastrów i polityki klastrowej w gospodarce globalnej. Zaprezentowany model umożliwia zmapowanie różnego rodzaju podejść do tworzenia klastrów i polityki klastrowej w poszczególnych państwach na świecie. Przedmiotem dalszej części prezentacji były klastry logistyczne definiowane jako geograficzne skupiska firm i instytucji powiązanych z sektorem logistyki i transportu, które współpracują, aby osiągnąć większą efektywność operacyjną, innowacyjność i konkurencyjność.

W prezentacji przedstawiono także zagadnienie rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku, któremu służy chińska Inicjatywa Pasa i Drogi (BRI). Zaprezentowano wskaźniki dotyczące rosnącego znaczenia gospodarki azjatyckiej, przede wszystkim Chin, a także konwergencji dochodowej i w zakresie innowacyjności w stosunku do państw rozwiniętych. Wskazano, że Inicjatywa Pasa i Drogi (BRI) jest traktowana przez rząd Chin jako okazja do promowania bardziej zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez otwarcie zachodnich regionów śródlądowych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem integrowania klastrów, m.in. wzdłuż rzeki Jangcy, szczególnie wokół aglomeracji Chengdu i Chongqing.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oraz do udziału w kolejnych spotkaniach.

 

Wróć