Okręgowe zawody OWE - 14 stycznia 2021

Zawody II stopnia (okręgowe) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 14 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 w auli A na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 119/121 w Sopocie.

Z uwagi na trwającą pandemię konieczne jest bezwzględne przestrzeganie przepisów sanitarnych: utrzymywania dystansu, dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczek. 

Dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego (NBP) i życzliwości Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego (PWE) wszyscy uczestnicy zawodów II stopnia (okręgowych) XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz ich nauczyciele zostaną nagrodzeni egzemplarzem książki A. Sławińskiego i A. Chmielewskiej pt. Zrozumieć rynki finansowe (w formie ebooka).

Wróć