Porozmawiajmy o ekonomii

Otwórz się na świat ekonomii i poznaj jej wpływ na Twoje życie!

Zapraszamy do udziału w serii debat online zatytułowanej "Porozmawiajmy o ekonomii", które mają na celu omówienie współczesnych tendencji w dziedzinie ekonomii. Tematyka obejmuje różnorodne zagadnienia z obszaru nauk ekonomicznych, takie jak rynek pracy, polityka gospodarcza, rynki finansowe, finansowanie działalności gospodarczej, zarządzanie finansami osobistymi, przedsiębiorczość, zarządzanie firmą, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz rozwój kapitału ludzkiego.

Spotkania są przeznaczone dla uczniów szkół średnich, studentów, nauczycieli przedmiotów ekonomicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Oto lista tematów i dat przyszłych dyskusji:

  • Współczesne problemy polityki gospodarczej - w dniu 13.03.2024 r.

  • Współczesne zagadnienia dotyczące rynków finansowych - w dniu 21.03.2024 r.

  • Współczesne zagadnienia dotyczące źródeł finansowania działalności gospodarczej - w dniu 18.04.2024 r.

  • Współczesne zagadnienia dotyczące finansów osobistych - w dniu 09.05.2024 r.

  • Współczesne zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości - w dniu 16.05.2024 r.

  • Współczesne zagadnienia dotyczące zarządzania biznesem - w dniu 13.06.2024 r.

  • Współczesne zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu - w dniu 26.09.2024 r.

  • Współczesne zagadnienia dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego - w dniu 17.10.2024 r.

Projekt "Porozmawiajmy o ekonomii" jest realizowany w ramach projektu "Współczesna Ekonomia w Praktyce", który otrzymał wsparcie finansowe Ministra Nauki w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki II".

Projekt jest prowadzony we współpracy z lokalnymi oddziałami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Białymstoku, Częstochowie, Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Toruniu i Szczecinie.

Więcej informacji

 

Wróć