Porozumienie z WAMA-COOP

W marcu 2022 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP podpisały porozumienie o współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć. Porozumienie ma sprzyjać wypracowaniu zmian, które pozwolą na łagodzenie negatywnych zjawisk i procesów ograniczających rozwój naszych regionów, wspierania postaw przedsiębiorczych i rozwój kapitału społecznego.

Stowarzyszenie WAMA-COOP z siedzibą w Olsztynie jest organizacją pozarządową, która od ponad 20 lat wspiera przedsiębiorczość na Warmii i Mazurach. Zadaniem Stowarzyszenia jest promocja spółdzielczości i przedsiębiorczości oraz wszechstronna pomoc tworzeniu nowych spółdzielni i firm, w tym tworzenia nowych miejsc pracy. Dostrzegając konieczność stałej pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, grupom założycielskim spółdzielni socjalnych oraz osobom chcącym stworzyć nowe miejsca pracy, prowadzi działania głównie szkoleniowo-doradcze, realizując projekty finansowane ze środków własnych oraz współfinansowane ze środków samorządowych, Unii Europejskiej i innych.

 

 

Wróć