Porozumienie z Polskim Klastrem Rzecznym

11 stycznia 2024 r. Zarząd PTE Oddział w Gdańsku podpisał porozumienie o współpracy z Polskim Klastrem Rzecznym. 

Celem porozumienia jest współpraca w obszarach edukacji ekonomicznej, krzewienia myśli społeczno - ekonomicznej oraz badań naukowych w zakresie możliwości rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionach nadrzecznych. 

O wspólnych przedsięwzięciach będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem naszej strony oraz mediów społecznościowych. 

Wróć