Porozumienie z Powiślańską Szkołą Wyższą

W maju 2022 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku oraz Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie podpisały porozumienie o współpracy w zakresie badań, analiz, nauki i kształcenia oraz promocji i marketingu. 

Powiślańska Szkoła Wyższa, jako jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w województwie pomorskim,  systematycznie, dzięki zaangażowaniu kadry dydaktycznej i badawczo – dydaktycznej rozszerza swoją ofertę akademicką zarówno poprzez oferowanie nowych kierunków studiów, jak też otwieranie kolejnych jednostek naukowo – dydaktycznych. Od roku akademickiego 2021/2022 w nowo otwartej filii w Gdańsku prowadzi studia na kierunku pielęgniarstwo, a od roku akademickiego 2022/2023 będzie w Gdańsku oferować również studia na kierunku ratownictwo medyczne oraz ekonomia, a także wprowadza English division dla kierunku pielęgniarstwo oraz ekonomia. Od kolejnego roku akademickiego rozpoczyna też działalność w Toruniu i Kościerzynie.
 
https://psw.kwidzyn.edu.pl/
 

Wróć