Porozumienie z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

W dniu 9 września 2020 r. została podpisana umowa o współpracy między Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Gdańsku.


Ze strony UG umowę podpisała Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG dr hab. Monika Bąk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast ze strony Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Prezes PTE Oddział w Gdańsku prof. Danuta Rucińska oraz wiceprezes PTE Oddział w Gdańsku dr hab. Beata Majecka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

W spotkaniu dotyczącym podpisania porozumienia wzięły udział również: dyrektor PTE Oddział w Gdańsku, Elżbieta Kutnik oraz prodziekan WE ds. umiędzynarodowienia i rozwoju, dr Magdalena Markiewicz.

Ścisła współpraca Wydziału Ekonomicznego z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym przebiega aktywnie od wielu lat, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym (poprzez Oddział w Gdańsku) w zakresie działalności publikacyjnej, współorganizacji konferencji i wydarzeń popularyzujących naukę. Przykładem może być konferencja przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku z udziałem Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, prezes PTE prof. Elżbiety Mączyńskiej, wykładowców WE UG oraz praktyków gospodarczych, która odbyła się 25 września 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym. Pracownicy badawczo-dydaktyczni Wydziału Ekonomicznego zaangażowani są również w prace związane z Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej, a wielu absolwentów Wydziału Ekonomicznego bierze udział w konkursach na najlepsze prace licencjackie i magisterskie organizowanych przez gdański oddział PTE (Konkurs Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana oraz Konkurs Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza).

Wróć