Prof dr hab. Henryk Edel Kryński

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku w latach 1952- 1954

Życiorys
Data i miejsce urodzenia: 27 kwietnia 1905 r. Lwów
Ociec: Antoni Edel Kryński właściciel małego gospodarstwa rolnego
Matka: Anna z domu Szymańska
Rodzeństwo: brat Karol
Żona: Irena Edel Kryńska z domu Krzemińska (ur. 20.05.1917 r.), ojciec Michał, matka Józefa z domu Czermińska (zmarła 16.01.2002) 
Ślub: Urząd Stanu Cywilnego w Gdańsku 03.11.1945 r.
Dzieci: córki Anna i Ewa Nordblom z domu Kryńska
Szkoły: podstawowa i średnia we Lwowie
Ukończone studia: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie
Data i miejsce śmierci: 24.12.1987 r. w Gdańsku
Miejsce spoczynku Ireny i Henryka Kryńskich: Cmentarz Centralny „Srebrzysko” Gdańsk Rejon V, kwatera I, rząd 1, miejsce 14.

Kariera zawodowa
1932 r. - Magister Filozofii w Zakresie Matematyki, specjalizacja: Zastosowanie Matematyki w Ekonomii
13.03.1959 r. - doktor nauk ekonomicznych
13.12.1962 r. - profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (WSE)
28.10.1973 r. - profesor zwyczajny

Pełnione funkcje
1935-1939 nauczyciel matematyki w szkołach średnich w Warszawie
1939-1945 nauczyciel w matematyki i fizyki w szkołach średnich we Lwowie
1945-1950 Kierownik Działu Planowania w Zjednoczeniu Przemysłu Drzewnego Okręgu Pomorskiego w Gdańsku,
1950-1952 Szef planowania w Regionalnym Biurze Planowania a następnie vice-przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Gdańsku
1950-1953 Rektor Wyższej Szkoły Handlu Morskiego (WSHM) w Sopocie
1950-1957 Zatrudniony na WSHM na stanowisku zastępcy profesora a następnie profesora kontraktowego (przed przekształceniem w WSE w 1957 r.)
1957-1970 Kierownik Zakładu Matematyki Wyższej Szkoły Ekonomicznej (WSE) w Sopocie, Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Planowania WSE
1958-1968 Kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Politechnice Gdańskiej
1960-1969 Członek Komitetu Ekonomicznego PAN
1966-1969 Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN
1970-1975 Kierownik Zakładu Planowania Gospodarczego w Instytucie Ekonomi Politycznej na Wydziale Ekonomiki Transportu, a potem na Wydziale Ekonomiki Produkcji (zmiany organizacyjne) WSE
od 1975 Po przejściu na emeryturę pełnił funkcje Kuratora Naukowego Katedry Polityki Ekonomicznej i Planowania UG oraz był zatrudniony na części etatu w UG do 1985 r.

Działalność Naukowo Dydaktyczna
W dorobku naukowym profesora można wyróżnić następujące dziedziny zainteresowań:
- Polityka regionalna (ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Odzyskanych),
- Zastosowanie matematyki w wyższym szkolnictwie ekonomicznym,
- Polityka i planowanie ekonomiczne.
Profesor zorganizował i był kierownikiem studiów podyplomowych: „Zastosowanie metod matematycznych w gospodarce” oraz „Studium podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych” przy WSE w Sopocie.
Pod kierunkiem naukowym profesora obroniono ponad 250 prac magisterskich i 370 prac dyplomowych. Spośród 26 wypromowanych doktorów, niektórzy uzyskali tytuły profesorskie, np.: Z. Prochowski na Uniwersytecie Łódzkim, H. Różańska i A. Skrzypek na Politechnice Gdańskiej, A. Sokół na UG.
Wydano 51 publikacji profesora, w tym 12 książek, 17 skryptów, 22 artykułów. 

Działalność społeczna - ważniejsze funkcje
Od 1950 r. Przewodniczący Ogólnobiologicznej Sekcji - Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
26.01.1952-16.11.1954 Prezes Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
1961-1964 Z/ca Przewodniczącego Rady Naukowo-Ekonomicznej przy prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
Członek Rady Naukowej Instytutu Bałtyckiego (od jego powstania)
Członek Ośrodka Badań Ekonomiki Transportu Polskich Kolei Państwowych (od jego powstania)

Opinie o Profesorze i jego dorobku naukowym
„Jeśli chodzi o opinie, moją jako córki to mój ojciec był bardzo towarzyski i lubiany oraz bardzo szanowany przez wszystkich przyjaciół, moi rodzice mieli bardzo bujne życie towarzyskie …. . Miał tez swoje hobby prowadzenie ukochanego samochodu, który zmieniał co parę lat, gdy ten zaczynał się psuć, bo nie umiał jak większość mężczyzn ich naprawiać.”
                  Ewa Nordblom - córka

„Henryk Edel Kryński. Był niskiego wzrostu, pomagający sobie laską przy chodzeniu. Był wymagający, ale sprawiedliwy w ocenianiu, prowadził interesujące wykłady w zakresie planowania gospodarczego. Zapamiętałem go, gdyż moją piętą achillesową była matematyka, a na egzaminach u niego otrzymałem oceny dobre i wspomógł mnie po latach swoim podręcznikiem przy nostryfikacji dyplomu w Kopenhadze. Grono profesorów stwierdziło w 1970 r., że poziom prezentowany w podręczniku H. E. Kryńskiego jest wyższy od programu na duńskiej uczelni. Kryński przez planowanie gospodarcze rozumiał modele matematyczno- statystyczne w nauce ekonomii, czyli ekonometrię.
                Eugeniusz S Kruszewski Politolog, historyk, dr habilitowany. Od 1985 r. dyrektor Instytutu Studiów Polsko-  Skandynawskich (IPS) z siedzibą w Kopenhadze, (student Profesora).


„…wydania tej książki („Matematyka dla ekonomistów”) świadczą wyraźnie o znaczeniu tej pracy, przede wszystkim jako najbardziej popularnego podręcznika akademickiego. Szereg jednak partii tej książki wyraźnie przekracza ramy podręcznika ze względu na swe istotne wartości teoretyczne związane z analizą procesów produkcyjnych oraz modelowaniem rozwoju ekonomicznego.”
              Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych Kazimierz Secomski członek Polskiej Akademii Nauk

Odznaczenia
1960 Złota odznaka PTE
1972 Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej
1973 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1980 Medal Komisji Edukacji Narodowej
1982 Srebrna Odznaka za Zasługi dla Transportu

Podstawa opracowania - dane źródłowe:
• Marian Turek „Profesor H. Kryński, w 80-lecie urodzin”. Artykuł opublikowany Zeszytach Naukowych wydziału Produkcji /Finanse i rachunek ekonomiczny/ Uniwersytetu Gdańskiego w numerze 16 str 9-14 z roku 1986 [1988] .
• Katalog Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
• Teczka osobowa prof. zwyczajnego H. Edela Kryńskiego udostępniona w Dziale Kadr za zgodą Rektora UG
• Wspomnienia córki Ewy Nordblom z domu Kryńskiej

Opracowali: mgr Czesław Stachowiak, prof. dr hab. Marian Turek

Wróć