Promocja książki „Transport. Tendencje zmian” w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.

25 maja 2022 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się spotkanie promocyjne z okazji 7-go wydania książki pt.  „Transport.  Tendencje  zmian” (wyd. PWN, Warszawa 2022 r.) pod redakcją naukową prof. Krystyny Wojewódzkiej - Król oraz prof. Elżbiety Załogi. Celem spotkania była popularyzacja unikatowej książki traktującej o branży TSL pośród przedstawicieli biznesu i branży morskiej, w roku 100 – lecia Portu Gdynia

Spotkanie otworzył gospodarz  - prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Jacek Sadaj, podkreślając, że książka „Transport” w ciągu dwudziestu pięciu lat stała się podstawą wiedzy dla dużego grona pracowników branży. Prezesi - Jacek Sadaj, Maciej Bąk i Kazimierz Koralewski - odebrali list gratulacyjny z okazji 100-lecia portu z rąk prof. dr hab. Danuty Rucińskiej - byłej prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku oraz dr hab. Beaty Majeckiej, prof. UG – aktualnej prezes Oddziału.

Bardzo się cieszę, że Port Gdynia łączy różne środowiska akademickie i promuje ważne publikacje transportowe, które stanowią podstawę do dyskusji o transporcie. Łączy nas postać inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego – budowniczego Portu Gdynia, założyciela Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wykładowcy ekonomii oraz patrona Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. W roku 100 – lecia Portu Gdynia, pragnę życzyć Państwu – Zarządowi Spółki ZMPG S.A., Szanownym Pracownikom oraz  Kontrahentom – dalszych wielu lat stabilnego rozwoju Portu – dla dobra Pomorza oraz Polski –prof. dr hab. Danuta Rucińska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego minionych kadencji i kierownik katedry Logistyki Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

Wykład wprowadzający do spotkania naukowego wygłosiła prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka - Król, a po nim nastąpiła debata dotyczącej współczesnych problemów i kierunków rozwoju polskiego i  globalnego systemu transportowego oraz rynków transportowo – logistycznych z udziałem autorów książki. 

Wśród Autorów najnowszego wydania książki  Transport.  Tendencje  zmian” są wybitni profesorowie i eksperci ds. transportu i logistyki: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król, prof. dr hab. Elżbieta Załoga, prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, prof. dr hab. Andrzej Ruciński, prof. dr hab. Danuta Rucińska, prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, prof. dr hab. Krzysztof Szałucki i prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski. W publikacji położono nacisk na innowacje w różnych gałęziach transportu, nowe wymagania środowiskowe, nową aktualną politykę Unii Europejskiej wobec transportu, problemy dostosowania infrastruktury transportu do nowych wyzwań, czy transport w zintegrowanych łańcuchach logistycznych, a także różne problemy związane ze spedycją.

Wróć