Protokół z otwarcia ofert oraz wyniki - 2/AP/2017 - Psycholog - Azymut: Praca

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z otwarcia ofert oraz wynikami zapytania ofertowego - 2/AP/2017 - Psycholog - w ramach projektu Azymut: Praca

Na realizację zamówienia wpłynęły 2 oferty:

Imię i nazwisko Wykonawcy / firma Termin wpływu oferty
Oferta nr 1 :   ELŻBIETA ŻUKOWIEC  20.09.2017
Oferta nr 2 :  ARLETA ZIELONKA 20.09.2017


Po dokonaniu oceny ofert do realizacji usług związanych ze wsparciem psychologicznym uczestników projektu Azymut: Praca wybrano:

Oferta nr 1 : ELŻBIETA ŻUKOWIEC

Oferent spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zaproponował najniższą cenę za godzinę realizacji usługi.

 

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w postępowaniu.

25.09.2017r.
 

Wróć