Protokół z otwarcia ofert oraz wyniki - 3/AP/2017 - Wynajem sal - Azymut: Praca

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z otwarcia ofert oraz wynikami zapytania ofertowego - 3/AP/2017 - Wynajem sal - w ramach projektu Azymut: Praca

Na realizację zamówienia wpłynęły 3 oferty:

Imię i nazwisko Wykonawcy/ firma   Termin wpływu oferty Dotyczy części
Oferta nr 1 : GMINA MIEJSKA TCZEW 19.09.2017 B
Oferta nr 2 : FHU LIBELLUS, G. Cioban 19.09.2017 A
Oferta nr 3: POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA, STAROGARD GD. 20.09.2017 C

Po dokonaniu oceny ofert do realizacji wybrano:

Oferta nr 1 : GMINA MIEJSKA TCZEW
Oferta nr 2 : FHU LIBELLUS, G. Cioban
Oferta nr 3:  POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA, STAROGARD GDAŃSKI

Oferenci spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zaproponowali najniższą cenę za godzinę realizacji usługi.

 

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w postępowaniu.

25.09.2017r.

 

Wróć