Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw

pod redakcją naukową Ewy Ignaciuk i Janusza Dąbrowskiego, Gdańsk 2017

Przedsiebiorstwo w lancuchu dostaw.pdf Pobierz

Wróć