Rekrutacja do projektu Azymut: Praca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku ogłasza rekrutację dodatkową na rok 2017 w ramach projektu Azymut: Praca. Dokumenty można składać do 17 listopada 2017r.!

Zapraszamy osoby, które:

 • mają ukończony 30 rok życia;
 • są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, Wejherowie lub Starogardzie Gdańskim;
 • mają miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie powiatu tczewskiego, wejherowskiego, starogardzkiego;
 • są zdolna do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie/podjęcia zatrudnienia po udziale w projekcie;
 • należy co najmniej do jednej ze wskazanych poniżej grup, tj.:
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu oferujemy:

 • identyfikację potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, predyspozycji i problemów zawodowych uczestników projektu;
 • indywidualne doradztwo lub poradnictwo zawodowe lub wsparcie psychologiczne mające na celu pomoc w określeniu ścieżki zawodowej;
 • zawodowe poradnictwo grupowe połączone z elementami technik aktywnego poszukiwania pracy- dot. m.in. wizerunku przed rozmową kwalifikacyjną i autoprezentacja, sporządzania CV i listu motywacyjnego, technik i metod aktywnego poszukiwania pracy, informacji nt. lokalnego i regionalnego rynku pracy;
 • szkolenia i kursy zawodowe kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu kwalifikacji/kompetencji zawodowych;
 • max. 6m-czne płatne staże przyuczające do zawodu.
 
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

Ul. Długi Targ 46/47

80-830 Gdańsk

azymut@gdansk.pte.pl

58 301 52 46, 518 844 108

 

Lokalne punkty składania dokumentów:

TCZEW - Dom Przedsiębiorcy Obrońców Westerplatte 3
STAROGARD GDAŃSKI - PSW Kościuszki 112/114
WEJHEROWO - OK Ośrodek Kursów - Jana III Sobieskiego 217

 

Szczegóły rekrutacji:

REKRUTACJA

 

Projekt „Azymut: Praca” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku na mocy umowy RPPM.05.02.02-22-0005/16 z dnia 23.08.2017 r.

Wróć