Relacja eksperta z wizyty studyjnej w Walencji

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne.

Kolejnym działaniem w ramach prowadzonego w PTE oddział w Gdańsku projektu „LEVEL UP” realizowanego ze środków programu Erasmus+, była wizyta studyjna do Hiszpanii. W dniach 29.11-1.12.2021 eksperci odwiedzili partnera projektu – Stowarzyszenie Con Valores w Walencji, gdzie wspólnie z partnerem z Łotwy – Social Innovation Centre poznawaliśmy ekosystem wsparcia przedsiębiorczości i program inkubacji społecznej dla osób dorosłych, który realizowany jest przez naszych partnerów.  W spotkaniu uczestniczyły trzy ekspertki z ramienia PTE -  prof. Beata Majecka, Prezes PTE Oddziału w Gdańsku, dr Magdalena Markiewicz z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Magda Leszczyna-Rzucidło ze Stowarzyszenia BISER z Gdyni. Wizyta miała na celu poznanie metodologii pracy w inkubatorze przedsiębiorczości społecznej realizowanym przez ConValores, spotkania z inkubowanymi przedsiębiorcami i wymianę informacji i dobrych praktyk w zakresie nieformalnych metod edukacji dorosłych, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W trakcie spotkań odwiedziliśmy tez Inkubator INSOMNIA, aby poznać lepiej firmy i startupy działające dzięki wsparciu samorządu lokalnego i lokalnych NGOs. Zainspirowało nas to do rozmów o potencjalnych dalszych działaniach w zakresie edukacji nieformalnej osób dorosłych, które partnerzy mogliby wspólnie realizować. W trakcie spotkania nasz partner z Hiszpanii realizował też film promocyjny projektu LevelUp, który już wkrótce zaprezentujemy.

Wróć